Archive for Ecoscope.nl

Eco applicaties en modellen

Eco applicaties en modellen
Overzicht van andere applicaties en modellen die gerelateerd zijn aan de scope en het werkveld van de waterbeheerder.

Aquo-kit
De Aquo-kit is een “gereedschapskist” met instrumentarium voor het bewerken, toetsen en rapporteren van informatie.

DEMNAT
DEMNAT (Dosis Effect Model NAtuur Terrestrisch) is een landsdekkend ecohydrologisch voorspellingsmodel ontworpen voor het voorspellen van de ecologische effecten van hydrologische ingrepen. De effectvoorspelling richt zich op de vegetatie.

iBever 3.6.104
Het systeem iBever verwerkt “natte” meetgegevens op een standaardiseerde en uniforme wijze.

Keuzemodel Kust- en oeverwerken
Er is in Nederland een eeuwenlange ervaring opgebouwd met het ontwerpen en instandhouden van kust- en oeverwerken. Daardoor is de hedendaagse ontwerper in staat om voor eenzelfde vraagstuk meerdere technische oplossingen te bedenken, die alle voldoen aan dezelfde technische randvoorwaarden (ze zijn even sterk en veilig). Dit geldt voor een breed scala aan constructies waarmee het water buiten gehouden of in goede banen geleid kan worden: van zee- en meerdijken tot aan kribben en damwanden.

Landelijke voorziening omgevingsloket (LVO)
Landelijke Voorziening Omgevingsloket, de plaats waar in de toekomst alle WABO en Waterwet vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Landelijke waterbodemopgave
De webapplicatie voor de Landelijke Waterbodemopgave is ontwikkeld in opdracht van het directoraat-generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitwerking is door RIZA/Advies- en Kenniscentrum Waterbodems verzorgd, onder begeleiding van een commissie met vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties. De applicatie is gebouwd door LogicaCMG.

Risicotoolbox
De RTB Waterbodems is niet in alle gevallen van gebiedsspecifiek beleid (GSB) verplicht. In het Besluit Bodemkwaliteit is geregeld dat voor verspreiden op het aangrenzend perceel geen GSB mogelijk is en dat de RTB niet hoeft worden ingezet voor GSB aangaande verspreiden in oppervlaktewater (zoet en zout). Het gebruik van de RTB blijft dus beperkt tot het toepassen op bodem onder oppervlaktewater.

WAB*info
WAB*info wordt het nieuwe waterbodem- en baggerwerkeninformatiesysteem van Rijkswaterstaat. Bijzonder aspect is, dat het één van de eerste zogenaamde webapplicaties die als maatwerk voor RWS gebouwd wordt: via intranet (en t.z.t. internet) wordt alles bereikbaar.

WIS
WIS staat voor Waterbodem Informatie Systeem en is het uitvoeringsondersteunende informatie- en administratiesysteem voor handhavers en vergunningverleners.

WVO-info
Het informatiesysteem WVO-info biedt ondersteuning en informatievoorziening bij uitvoering van de WVO.

Lichte stijging voor duurzame energie

Van het totale energieverbruik in Nederland het afgelopen jaar is het aandeel van duurzame energie gestegen naar 5,8 procent. Dit betekent dat er een lichte stijging is behaald ten opzichte van 2014, waar het percentage nog op 5,5 lag. Volgens het CBS is de toename vooral behaald door meer energieverbruik uit wind, zon en aarde (aardwarmte). De energie die opgewekt wordt uit biomassa blijft achter.

Energieakkoord

Het energieakkoord dat in 2013 afgesproken is eist dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn. De Europese Unie zal van alle 47 organisaties geen lager percentage accepteren, dus Nederland staat voor een zeer grote opgave. Al jaren ligt het gebruik van duurzame energie achter op de doelstellingen van het kabinet. Volgens het CBS is de stijging niet hoger door het verbruik van biomassa wat achterbleef. “Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen.”
Maatregelen voor duurzaamheid

Duidelijk is dat met het huidige groeitempo de 14% duurzame energie nooit gehaald gaat worden. Vorige week heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) met alle organisaties in het energieakkoord afgesproken dat er harder gewerkt moet worden om deze eis te halen. Ook heeft hij voor het eerst gedreigd met dwingende maatregelen voor meer energiebesparing en minder gebruik van fossiele brandstof. Toch heeft minister Kamp in een reactie op de CBS-cijfers laten weten dat hij vertrouwen houdt in het halen van de 14 procent-norm.

Eigen steentje bijdragen

Wil jij meehelpen in het duurzamer maken van Nederland? Kies dan voor groene stroom en draag je eigen steentje bij aan het milieu. Het is anno 2016 zeker niet meer zo dat groene energie duurder is dan “gewone” energie. Groene energie vergelijken kan makkelijk met behulp van een onafhankelijke energievergelijker. Die helpt jou om de goedkoopste groene stroom af te sluiten. Met behulp van het filter kan je snel aangeven dat je groene energie wil vergelijken.

Natuursteen wordt veel toegepast

De term natuursteen staat voor duizenden soorten steen die over de hele wereld kunnen worden gevonden. Natuurstenen zijn vaak een resultaat van de ontwikkeling van de aarde. Dit is een zeer ingewikkeld natuurlijk proces waar wel tientallen zo niet honderden miljoenen jaren aan vooraf gaan.
Met name aardbevingen en vulkaan uitbarstingen hebben mee geholpen aan de ontwikkeling van de meeste natuurstenen. Deze natuurlijke verschijnselen zijn de grondslag voor de eigenschappen die de diverse soorten natuurstenen met zich mee brengen. Dit is tegelijkertijd de eigenschap wat elke natuursteen anders maakt: geen een steen is hetzelfde omdat er diverse geologische ontwikkelingen aan vooraf zijn gegaan. Desondanks zijn er een paar groepen te onderscheiden wanneer je praat over natuurstenen. De stenen die te onderscheiden zijn:

  • Graniet
  • Marmer
  • Leisteen
  • Kwartsiet

Bij deze soorten kunnen diverse projecten worden bedacht. Hieronder gaan we dieper op in, wat kunt u allemaal met natuursteen doen?

Vloeren van natuursteen

Natuurstenen hebben de eigenschap dat ze erg sterk zijn. Ze kunnen tevens ook tegen slijtage en daarom zijn ze uitermate geschikt voor het gebruik als vloer. Het mooie van een natuurstenen vloer is dat je door middel van natuursteen een bepaalde sfeer kunt creëren. De invulling hieraan kunt u uiteraard zelf geven. Natuursteen is over het algemeen zeer slijtvast. Ook blijft natuursteen stroef wanneer het goed afgewerkt en onderhouden wordt. Natuursteen kan verder in diverse kleuren, structuren, afmetingen en patronen worden gekocht, hiermee kunt u uw eigen unieke sfeer en invloed op uw huis inbrengen. Zo kunt u een klassieke sfeer creëren door middel van marker en kalksteen. Deze twee natuursteensoorten kunnen op vele manieren gecombineerd worden en zijn vooral terug te vinden in de meer klassiekere interieurs. Om een landelijk interieur mooier te maken adviseren we u een landelijke steen te nemen, met veel hout, gietijzeren meubels past leisteen in combinatie met kwartsiet perfect. De grijsgroene- en roesttinten van deze natuursteensoorten zorgen ervoor dat het landelijke karakter van uw interieur extra naar voren komen en geven de kamer een rustige en natuurlijke uitstraling. Wanneer u liever een romantische kamer wilt creëren raden we u aan om marmer te gebruiken. Dit in combinatie met kalksteen. Laat hierbij zachte tinten elkaar afwisselen. Wit, roze of geel zijn uitstekende kleuren voor een mooie romantische sfeer. Hebt u liever een oriëntale sfeer? Dan moet u een steen uit India of Brazilië nemen. Deze steent is perfect voor een kamer met een oriëntale tint. Kies hierbij voor de kleur rood, groen, grijsblauw of roze graniet. Of combinaties van deze kleuren, ze zorgen voor een mystieke sfeer en geven de kamer karakter. Verder leent natuursteen zich voor de stijlvolle interieurs. Vooral strak marmer is nauw verbonden met designers. Marmer vloeren zijn onder ander populair in luxe villa’s.

Natuurstenen voor uw trap

Al sinds de oudheid werden natuurstenen gebruikt voor het verfraaien van een trap. Tevens is dit erg functioneel. Doordat natuursteen een dempend effect heeft hoort u niet dat iemand de trap op komt, dit is een voordeel wanneer u wilt genieten van uw nachtrust in een druk huis!

BTW terugvragen op zonnepanelen

Sinds november 2013 is het voor particulieren mogelijk om BTW terug te vragen bij de aanschaf van zonnepanelen. Wanneer particulieren gebruik willen maken van deze regeling, moeten zij zich inschrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Dit neemt verder geen kosten met zich mee en is vrij eenvoudig. U kan een afspraak maken  via het internet en binnen een half uur bent u klaar.

Hoe BTW zonnepanelen terugvragen?

BTW zonnepanelen terugvragen is eenvoudig en kan via de Belastingdienst. Men kan de BTW van zowel de installatie als de aanschaf terugvragen. Het gaat hier dus om een aanzienlijk bedrag. Echter moet er wel belasting worden betaald over de opgewekte stroom wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze regeling. Dit hoeft maar minimaal één jaar, daarna kunt u zich weer uitschrijven als ondernemer. Het financiële gewin is in deze situatie groter dan de BTW die moet worden opgewekt.

Zonnepanelen aanschaf zat in een dip

Het enige wat u hoeft te doen is een formulier inleveren bij de Belastingdienst. Daarbij moet u de bonnetjes toevoegen en binnen een bepaalde periode wordt het bedrag op uw rekening gestort. Dit moet zorgen voor een nieuwe vlaag van burgers die overstapt op zonnepanelen. De aanschaf van panelen kwam in een dip nadat de subsidiepot opraakte. De overheid had beloofd dat er geen nieuwe subsidie kwam, wat dus ook niet gebeurde. Dit resulteerde in de BTW gunstige regeling die er sinds november is. Hoelang deze regeling blijft bestaan is onzeker, hierover zijn nog geen officiële mededeling gedaan.

Mocht u zonnepanelen willen aanschaffen dan is dit momenteel een gunstige periode om dat te doen. De BTW kan oplopen in de duizenden euro’s, kijkend naar de kosten van een zonnepanelen installatie en de panelen zelf. Een gemiddelde zonnepanelen installatie van degelijke kwaliteit kost nu al ongeveer €4.000. Dit betekent dat u daarover al bijna €500 BTW kan terugvragen!

Opbrengst zonnepanelen

De opbrengst zonnepanelen neemt daarnaast immens toe. De panelen worden steeds efficiënter en gaan langer mee. Dit is een van de redenen om vandaag nog panelen aan te schaffen. Door de BTW teruggave zien we nu al een groot aantal burgers die eerst twijfelden, maar nu daadwerkelijk de stap nemen.

Heerlijk tuinieren in uw eigen hobbykas

Het einde van de winter (welke winter?) is alweer in zicht en dat betekent dat het hart van de tuinierende medemens sneller begint te kloppen. Reikhalzend wordt er uitgekeken naar de lente waar de temperaturen weer omhoog schieten en de dagen langer worden dus meer licht geven voor de planten. De moestuintjes kunnen weer bewerkt worden. En wat nu als Koning Winter ons land in maart nog even kort en hevig bezoekt?

Hobbykassen de uitkomst

In dat geval is het hebben van een hobbykas in de tuin een uitkomst. Ongeacht wat het weer brengt, kunt u gerust zijn over de staat van uw planten . De temperatuur regelt u zelf en extremere weersomstandigheden als neerslag en wind houdt u lekker buiten. Een ander voordeel van het kweken in de kas is dat het bestrijden van ongedierte u makkelijker afgaat.

Voor u besluit een hobbykas te plaatsen in uw tuin doet u er verstandig aan om op een aantal punten te letten:

  • Zorg ervoor dat de kas op een plaats komt waar de planten veel licht krijgen. Op deze manier kunt u zoveel mogelijk kweken.
  • Veel zon is natuurlijk belangrijk, maar in de zomer kan de zon zeer fel zijn, let daar op met het kiezen van de plaats.
  • Een kas houdt de meeste wind wel tegen, maar het is beter om er toch voor te zorgen dat de kas enigszins beschermd geplaatst wordt.
  • Om uzelf te dwingen om voldoende tijd door te brengen in uw hobbykas is het zaak om de ingang goed bereikbaar te maken. Plaats de kas dus niet ergens ver achter in uw tuin, uit het zicht, maar dichtbij huis. U zult aanzienlijk meer tijd doorbrengen bij uw planten en ze de verzorging bieden die ze nodig hebben.

Als de kas eenmaal staat houdt er dan rekening mee dat u niet zomaar allerlei soorten planten door elkaar kunt gaan plaatsen. Op verschillende websites kunt u hier  informatie over vinden. Zo zorgt u voor een gunstig klimaat en kunt u nog langer genieten van uw planten in uw eigen kas

Rampenbestrijding

De laatste jaren bestaat er binnen de landelijke, maar ook lokale overheid regelmatig aandacht voor het begrip ‘rampenbestrijding’. Dit houdt in dat gemeenten en hulpverleningsinstanties bezig zijn met het opstellen en aanpassen van allerlei rampenplannen. Er worden coördinatiegesprekken gehouden en rampenoefeningen voorbereid. Want calamiteiten als overstromingen, grote branden, uitval van nutsvoorzieningen (stroom, gas en water), branden en ontploffingen gebeuren vaak volledig onverwacht en op de vreemdste plaatsen. Afgezien van het feit, dat het redden van mensenlevens te allen tijde vooropstaat, is het toch goed ook stil te staan bij de vraag hoe u zich hebt voorbereid op een eventuele calamiteit of ramp die (levens)bedreigend kan zijn voor de (exotische) dieren, die u houdt. Om een beeld te schetsen, waar het precies om gaat, volgen hieronder enkele (theoretische) voorbeelden.

december: er heerst een koudegolf van enkele weken (-13 °C). Uw tropische landschilpadden zijn in de bijkeuken gehuisvest en zonnen zich onder vier persglaslampen van 100 watt. Uw broedstoof op de logeerkamer met eieren van uw daggekko’s is volop in bedrijf. Plotseling valt de stroom uit. Volgens de mededelingen van de gemeente via de geluidswagen van de brandweer en de rampenzender via de regionale omroep kan het nog acht uren duren, voordat de stroomstoring is verholpen. Hoe houdt u de boel warm nu er geen stroom is? Wat gaat u precies doen, vooral wanneer blijkt, dat de storing langer voortduurt dan verwacht?

*3 maart: het regenweer tijdens de winter heeft de rivieren doen zwellen; het land en de dijken zijn verzadigd en overstromingen dreigen. Ook uw garage met tropische reptielen en de stalling van vorstgevoelige kuipplanten wordt bedreigd door overstroming. Het water staat al tot de drempel van de garagedeur. Naar verluidt moet uw woonwijk binnen drie dagen ontruimd worden wegens overstromingsgevaar. Waar laat u uw beesten en de planten? Hoe hebt u dat geregeld? Wie gaat u bellen? Zijn er uitwijkadressen?

*23 juli: Nederland wordt al weken geteisterd door een hittegolf. Water wordt schaars. Nu blijkt, dat door werkzaamheden de waterleiding is geknapt. De aanvoer van water moet met tankwagens gebeuren om zo de basisbehoefte aan vers drinkwater te dekken. Uw vijf aquaria met 25 grote waterschildpadden moeten nodig verschoond worden, want het water raakt zwaar organisch verontreinigd en door het warme weer ontstaat er geuroverlast in huis. Toch beschikt u niet over voldoende schoon water om de zaak te verversen. Wat doet u nu? Waar haalt u uw water op zo’n moment?

Uiteraard zijn dit slechts theoretische voorvallen. Die niet zo vaak voorkomen. Maar toch: de praktijk wijst uit, dat bepaalde calamiteiten zich herhaaldelijk manifesteren. In het bijzonder geldt dat voor overstromingsgevaar en stroomuitval.

In 2001 ontplofte in het Brabantse Uden op een dag in mei, rond 10.00 uur een transformatorhuisje, waardoor een aantal omliggende plaatsen zonder stroom kwam te zitten. Alarminstallaties werkten niet meer, liften bleven steken, computers vielen uit, telefooncontact was beperkt mogelijk. Deze storing duurde tot 19.30 uur. Gelukkig brak er geen paniek uit; wisten veehouders bij voorbeeld met noodaggregaten de ventilatie in kippen- en varkensstallen draaiende te houden en kon de noodhulp via brandweerverbindingen gewaarborgd blijven. Een ander geluksgeval was, dat de storing geschiedde op een dag dat het lekker warm was. Was het in de winter gebeurd, bij -12 °C, dan was het beeld waarschijnlijk geheel anders geweest.

De doelstelling van dit artikel is wel duidelijk. Het moet voor u een impuls zijn om na te gaan welke reële risico’s u en uw dieren en planten lopen. Dat hangt uiteraard voor een deel af van waar u woont (nabij rivieren, achter de duinen etc.). Zodra u een beeld hebt van de risico’s, kunt u een plan van aanpak maken. Op hoofdlijnen ziet dat er zo uit:
– U maakt een lijst met contactadressen (uitwijklocaties) en u maakt vooraf goede afspraken
– U bekijkt de mogelijkheden van alternatieven voor verwarming en stroomvoorziening en dergelijke en schaft zo nodig apparaten aan
– U bekijkt hoe eventueel een ontruiming op een snelle en veiligste manier kan gebeuren
– U beoordeelt of u verzorgingshandleidingen klaar gaat leggen (opvangadressen hebben vaak geen idee hoe reptielen verzorgd moeten worden)
– U bespreekt uw plan met uw huisgenoten, zodat ook zij geïnformeerd zijn.
Tot slot: hebt u op dit moment al eens aan een rookmelder en blusmiddelen gedacht? In veel reptielenkamers branden veel lampen en vloerverwarmingen en zijn terraria vaak aangekleed met brandbaar decoratiemateriaal. Dit alles verhoogt het brandgevaar ten tijde van kortsluiting of een ander defect. Kent u de vluchtweg in uw eigen huis als er onverhoopt brand uitbreekt? Ook op dat front kunt u preventieve maatregelen treffen. En wat als u zelf door ongeluk of ziekte een tijd niet beschikbaar bent? Begint u morgen aan de voorbereidingen?