Archive for energie

Lichte stijging voor duurzame energie

Van het totale energieverbruik in Nederland het afgelopen jaar is het aandeel van duurzame energie gestegen naar 5,8 procent. Dit betekent dat er een lichte stijging is behaald ten opzichte van 2014, waar het percentage nog op 5,5 lag. Volgens het CBS is de toename vooral behaald door meer energieverbruik uit wind, zon en aarde (aardwarmte). De energie die opgewekt wordt uit biomassa blijft achter.

Energieakkoord

Het energieakkoord dat in 2013 afgesproken is eist dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn. De Europese Unie zal van alle 47 organisaties geen lager percentage accepteren, dus Nederland staat voor een zeer grote opgave. Al jaren ligt het gebruik van duurzame energie achter op de doelstellingen van het kabinet. Volgens het CBS is de stijging niet hoger door het verbruik van biomassa wat achterbleef. “Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen.”
Maatregelen voor duurzaamheid

Duidelijk is dat met het huidige groeitempo de 14% duurzame energie nooit gehaald gaat worden. Vorige week heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) met alle organisaties in het energieakkoord afgesproken dat er harder gewerkt moet worden om deze eis te halen. Ook heeft hij voor het eerst gedreigd met dwingende maatregelen voor meer energiebesparing en minder gebruik van fossiele brandstof. Toch heeft minister Kamp in een reactie op de CBS-cijfers laten weten dat hij vertrouwen houdt in het halen van de 14 procent-norm.

Eigen steentje bijdragen

Wil jij meehelpen in het duurzamer maken van Nederland? Kies dan voor groene stroom en draag je eigen steentje bij aan het milieu. Het is anno 2016 zeker niet meer zo dat groene energie duurder is dan “gewone” energie. Groene energie vergelijken kan makkelijk met behulp van een onafhankelijke energievergelijker. Die helpt jou om de goedkoopste groene stroom af te sluiten. Met behulp van het filter kan je snel aangeven dat je groene energie wil vergelijken.

BTW terugvragen op zonnepanelen

Sinds november 2013 is het voor particulieren mogelijk om BTW terug te vragen bij de aanschaf van zonnepanelen. Wanneer particulieren gebruik willen maken van deze regeling, moeten zij zich inschrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Dit neemt verder geen kosten met zich mee en is vrij eenvoudig. U kan een afspraak maken  via het internet en binnen een half uur bent u klaar.

Hoe BTW zonnepanelen terugvragen?

BTW zonnepanelen terugvragen is eenvoudig en kan via de Belastingdienst. Men kan de BTW van zowel de installatie als de aanschaf terugvragen. Het gaat hier dus om een aanzienlijk bedrag. Echter moet er wel belasting worden betaald over de opgewekte stroom wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze regeling. Dit hoeft maar minimaal één jaar, daarna kunt u zich weer uitschrijven als ondernemer. Het financiële gewin is in deze situatie groter dan de BTW die moet worden opgewekt.

Zonnepanelen aanschaf zat in een dip

Het enige wat u hoeft te doen is een formulier inleveren bij de Belastingdienst. Daarbij moet u de bonnetjes toevoegen en binnen een bepaalde periode wordt het bedrag op uw rekening gestort. Dit moet zorgen voor een nieuwe vlaag van burgers die overstapt op zonnepanelen. De aanschaf van panelen kwam in een dip nadat de subsidiepot opraakte. De overheid had beloofd dat er geen nieuwe subsidie kwam, wat dus ook niet gebeurde. Dit resulteerde in de BTW gunstige regeling die er sinds november is. Hoelang deze regeling blijft bestaan is onzeker, hierover zijn nog geen officiële mededeling gedaan.

Mocht u zonnepanelen willen aanschaffen dan is dit momenteel een gunstige periode om dat te doen. De BTW kan oplopen in de duizenden euro’s, kijkend naar de kosten van een zonnepanelen installatie en de panelen zelf. Een gemiddelde zonnepanelen installatie van degelijke kwaliteit kost nu al ongeveer €4.000. Dit betekent dat u daarover al bijna €500 BTW kan terugvragen!

Opbrengst zonnepanelen

De opbrengst zonnepanelen neemt daarnaast immens toe. De panelen worden steeds efficiënter en gaan langer mee. Dit is een van de redenen om vandaag nog panelen aan te schaffen. Door de BTW teruggave zien we nu al een groot aantal burgers die eerst twijfelden, maar nu daadwerkelijk de stap nemen.