Lichte stijging voor duurzame energie

Van het totale energieverbruik in Nederland het afgelopen jaar is het aandeel van duurzame energie gestegen naar 5,8 procent. Dit betekent dat er een lichte stijging is behaald ten opzichte van 2014, waar het percentage nog op 5,5 lag. Volgens het CBS is de toename vooral behaald door meer energieverbruik uit wind, zon en aarde (aardwarmte). De energie die opgewekt wordt uit biomassa blijft achter.

Energieakkoord

Het energieakkoord dat in 2013 afgesproken is eist dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn. De Europese Unie zal van alle 47 organisaties geen lager percentage accepteren, dus Nederland staat voor een zeer grote opgave. Al jaren ligt het gebruik van duurzame energie achter op de doelstellingen van het kabinet. Volgens het CBS is de stijging niet hoger door het verbruik van biomassa wat achterbleef. “Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen.”
Maatregelen voor duurzaamheid

Duidelijk is dat met het huidige groeitempo de 14% duurzame energie nooit gehaald gaat worden. Vorige week heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) met alle organisaties in het energieakkoord afgesproken dat er harder gewerkt moet worden om deze eis te halen. Ook heeft hij voor het eerst gedreigd met dwingende maatregelen voor meer energiebesparing en minder gebruik van fossiele brandstof. Toch heeft minister Kamp in een reactie op de CBS-cijfers laten weten dat hij vertrouwen houdt in het halen van de 14 procent-norm.

Eigen steentje bijdragen

Wil jij meehelpen in het duurzamer maken van Nederland? Kies dan voor groene stroom en draag je eigen steentje bij aan het milieu. Het is anno 2016 zeker niet meer zo dat groene energie duurder is dan “gewone” energie. Groene energie vergelijken kan makkelijk met behulp van een onafhankelijke energievergelijker. Die helpt jou om de goedkoopste groene stroom af te sluiten. Met behulp van het filter kan je snel aangeven dat je groene energie wil vergelijken.